Verklaring bescherming gegevens

Berendsohn AG is blij met uw bezoek aan onze website en met uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Berendsohn hecht zeer veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat wij ons aan de wettelijke privacybepalingen houden. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u op elk moment weet wanneer wij elke gegevens bewaren en hoe we die gebruiken.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om onze website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie, die worden verzameld op de computer van de bezoeker. Uw browser downloadt deze bestanden bij het eerste bezoek en onthoudt bijvoorbeeld welke pagina's u bij ons heeft bezocht of welke instellingen u heeft aangepast. Bij uw volgende bezoek deelt uw browser deze informatie weer mee aan onze website.

Geen van onze cookies is te herleiden tot uw persoon. Informatie over het gebruik van onze websites wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en bevat geen persoonlijke informatie over bezoekers.

Als u wilt, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Het is dan wel mogelijk dat bepaalde functies op onze website niet meer goed werken. Als u het gebruik van cookies wilt verbieden, zie dan de helpfunctie van uw browser of bezoek deze website voor meer informatie: http://www.aboutcookies.org.

First Party Cookies

First Party Cookies zijn cookies die door ons bedrijf zelf worden geplaatst en beheerd.

Hieronder vallen ook de zogeheten "strikt noodzakelijke" of "strictly necessary" cookies. Deze worden gebruikt om te onthouden of u überhaupt accepteert dat er cookies worden gebruikt en om te zorgen dat u de melding over het gebruik van cookies niet bij elk bezoek opnieuw te zien krijgt. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van uw kant nodig; deze worden daarom ook wel "toestemmingsvrij" genoemd.

Cookies waarvoor uw toestemming wel verplicht is zijn puur juridisch niet nodig om onze website te gebruiken, en zijn bedoeld om het bezoek voor u aangenamer te maken. We gebruiken dit soort cookies bijvoorbeeld om de taalinstellingen van uw browser op te vragen. Als u ons bezoekt via onze internationale URL www.berendsohn.com krijgt u de site dankzij deze cookies altijd in uw voorkeurstaal.

Er worden ook cookies gebruikt voor het interne websitegedeelte voor onze werknemers en voor een soepele informatie-uitwisseling met onze serverarchitectuur.

Third Party Cookies

Third Party Cookies zijn bestanden die derden kunnen installeren via het gebruik van bepaalde inhoud die op de pagina is opgenomen.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website door bezoekers te analyseren, en om de gebruikservaring van de website te verbeteren. Hiervoor worden normaal gesproken de naam van uw internetaanbieder, de website waarvan u afkomstig bent, de pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek bewaard. Omdat we uit de naam van uw internetaanbieder geen informatie over u als persoon kunnen herleiden, is deze informatie voor ons puur van statistische aard.

Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd YouTube-video's op onze website zetten om u te informeren over nieuwe, interessante producten of evenementen. YouTube kan in theorie cookies plaatsen en daardoor te weten komen dat u onze website heeft bezocht.

Bezoek de website van de derde partijen voor meer informatie over de manier waarop zij cookies gebruiken.

Verwerking, gebruik en verstrekking van persoonlijke gegevens en doelbinding

Persoonlijke gegevens worden door Berendsohn AG alleen verzameld als u actief en direct contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail. Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen bewaard wanneer u die zelf opgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of voor het uitvoeren van een overeenkomst. Voor zover er binnen de website een mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of commerciële gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) vindt het prijsgeven van deze gegevens aan de zijde van de gebruiker uitdrukkelijk plaats op vrijwillige basis.

Alle persoonsgegevens in dit kader worden verzameld, verwerkt en gebruikt conform de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens; ze worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten en voor het beschermen van rechtmatige eigen commerciële belangen met betrekking tot het adviseren en begeleiden van onze klanten en het op maat aanbieden van onze producten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij productbestellingen alleen binnen Berendsohn AG en de hieraan gelieerde bedrijven en verstrekken deze verder niet aan derden, tenzij we hiervoor van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. Wij weten het vertrouwen op waarde te schatten dat u ons heeft gegeven en betrachten de hoogste zorgvuldigheid om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Informatie over privacy

Heeft u vragen of opmerkingen over privacy bij Berendsohn of over het gebruik van uw persoonsgegevens, stuur deze dan naar:

Berendsohn AG
Datenschutzbeauftragter
Alte Sülldorfer Landstraße 400
22559 Hamburg