We willen het gebruik van deze website voor u zo aangenaam mogelijk maken. Daarom slaan we informatie over uw bezoek op in zogeheten cookies.
Door deze website te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken en uw browserinstellingen hierop aanpassen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sociaal engagement

Berendsohn AG is een moderne en verantwoorde onderneming met een Hanze-traditie. Het is voor ons daarom vanzelfsprekend ons succes te delen. Sinds vele jaren steunen wij lokale, sociale projecten. Enkele van de door ons gesteunde instellingen of door ons opgezette projecten willen wij hier aan u voorstellen:

De vereniging 'Herzenswünsche e.V.'

De Verein  Herzenswünsche e.V. (vereniging Hartewens) vervult als een in heel Duitsland actieve non-profit organisatie een vurig verlangde wens - een hartewens - van ernstig zieke kinderen en jongeren. Berendsohn AG helpt deze wensen te kunnen vervullen.

Kinderziekenhuis 'Sternenbrücke'

Ook ondersteunen we regelmatig het kinderziekenhuis  Sternenbrücke in Hamburg-Rissen. Het ziekenhuis biedt kinderen met een ongeneeslijke ziekte en lage levensverwachting een menselijke omgeving. Samen met hun familie kunnen de kinderen hier het laatste levensjaren zo intensief mogelijk en bewust beleven.

Kunstenaarsgroep 'Die Schlumper'

Dat mensen met geestelijke handicaps buitengewone kunstenaars kunnen zijn, bewijst de kunstenaarsgroep " Die Schlumper" uit Hamburg. Met hun expressieve en zinnelijke kunstwerken met veel positieve energie stimuleren zij zowel musea, galeries als verzamelaars. Voor het porselein van de serie Cool van Berendsohn ontwerpen de "Schlumper" regelmatig nieuwe motieven.

 

Milieubetrokkenheid

Naast de menselijke aspecten zetten wij ons ook in voor de bescherming van het milieu en klimaat. Talrijke milieuaspecten spelen een rol in ons dagelijkse werk en ondernemerschap. Verschillende projecten - deels met wereldbekende partners - uit onze projectenportfolio willen wij hier kort presenteren:

B.A.U.M. (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management - Duitse werkgemeenschap voor milieubewust management)

Het belangrijkste van onze samenwerking met  B.A.U.M. (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management) is een bewust en respectvol beheer van de hulpbronnen. Wij gebruiken stroom van duurzame energiebronnen, het wagenpark van het bedrijf wordt geleidelijk door wagens met een lage uitstoot vervangen, het papier dat voor verpakkingen en communicatie wordt gebruikt is, waar mogelijk, FSC-gecertificeerd, ons afval wordt systematisch gescheiden en het gebruik van gerecycled materiaal en de optimalisering van de productieprocessen completeren onze bijdrage aan milieuverantwoord ondernemen.

WWF Duitsland (World Wide Fund for Nature)

In het kader van het omvangrijke landschapsbeschermingsproject voor de Schaalsee werd het boomadoptieproject van Berendsohn AG en de  WWF opgezet. In de periode van 2008 tot 2010 werden in het voormalige gebied van de Duitse interne grens met een oppervlakte van 30.000 hectare in totaal 45.000 bomen aangeplant.

Mechow- Het klantenproject

In 2008 heeft Berendsohn AG 15.000 beuken, eiken, essen en haagbeuken en andere inheemse boomsoorten in een geselecteerd gebied bij Mechow aangeplant. Deze maatregel is er vooral op gericht een bestaand bosgebied met het meer van Mechow te verbinden. Als symbolisch geschenk hebben onze klanten sleutelhangers voor het boomadoptieproject in een beperkte oplage gegeven. 

Mustin - Klanten van onze klanten adopteren bomen

Bij het eerste boomadoptieproject in 2008 konden onze klanten bomen adopteren. De respons was heel positief. Veel klanten vroegen of ze deze betrokkenheid ook met hun eigen klanten konden delen. In 2009 werd dit idee uitgevoerd door nog eens 15.000 bomen te planten. Daarmee kreeg het project al in het tweede jaar een aandacht en identiteit die boven ons bedrijf uitsteeg. Alle deelnemers kregen de gelimiteerde sleutelhanger 'Schaalsee' van dit boomadoptieproject.

Salemer Moor – het jongste aanplantgebied

Met de aanplant van de volgende 15.000 bomen rondom de Salemer heide hebben we belangrijke bufferzones gecreëerd om de kwetsbare biosfeer te beschermen. Het habitat van het heidegebied vormt een belangrijk bestanddeel van het ecosysteem, met name voor broedende vogels en zeldzame planten De bijbehorende sleutelhanger, ditmaal 'Wachstum' (Groei) in een gelimiteerde oplage, kon natuurlijk weer door onze klanten aan zakenpartners en -relaties worden doorgegeven.

Aanvullende link:  WWF Deutschland

De Blue Line collectie van Berendsohn

Duurzame producten in een jachtige tijd. Van duurzame grondstoffen en recyclebare materialen Dat bedoelen wij met milieuverantwoord ondernemen En daaronder valt ook het naderhand weer in de materiaalkringloop terugbrengen van het materiaal.

Het bewuste en respectvolle beheer van de beschikbare hulpbronnen stond aan het begin van de ontwikkeling van deze design-collectie. Het terugbrengen tot belangrijke functies en natuurlijke materialen was hiervan een logisch gevolg. Het spreekt voor zich dat wij voor de uitdagingen van een duurzame productontwikkeling en excellente vormgeving een samenwerking aangingen met enkele van de beste designbureaus.

De fabricage van de Blue Line collectie van Berendsohn vindt grotendeels in Duitsland plaats. Op deze manier kunnen wij onze hoge kwaliteitsnormen waarborgen, lange transportafstanden vermijden en onze CO2-uitstoot in het verkeer aanzienlijk verminderen. WWF Duitsland heeft dit proces op een stimulerende wijze begeleid.